Bescherming van Papiamentu | pagina 14 van 24 | December 2011

Papiaments in de wereldkijker

Is het verruimen van onze blik en het toelaten van diversiteit een verrijking
of een verarming van onze persoonlijkheid? Het is zonder enige twijfel een verrijking
omdat het ons toelaat tot de overvloed van het universum

Victor Segalen 1908 (Marine arts, entograaf, linguïst 1978-1919)

Ons Papiamentu en het Arubaanse Papiamento hebben een wereldbeschermheer in de organisatie Sorosoro gevonden. Sorosoro maakt zich sterk voor taal en dan in het bijzonder voor talen die slechts door heel weing mensen gesproken worden, als je dat beziet op aantallen in de zin van de wereldbevolking. ‘Sorosoro’ betekent adem of taal in het Araki dat nog maar door acht mensen op de wereld gesproken wordt. In Vanuatu, een klein plaatsje in de Pacific. Niet voor niets is voor dit woord gekozen als de naam voor het programma dat talen die dreigen uit te beschermen. En ookal weet de organisatie dat het onmogelijk is alle zesduizend talen die gesproken worden op de wereld te behouden, zij streeft ernaar zoveel mogelijk te behouden en te documenteren.

Op de website van Sorsoro is een bijdrage te vinden van de Duitse student Bart Jacobs die zich heeft verdiept in het Papiaments. Het onderzoek dat hij deed viel in het kader van een liguistisch promotieonderzoek dat hij uitvoerde in samenwerking met de universiteit van München en die van Colmbra in Portugal. Volgens het onderzoek van Bart Jacobs zijn er naar schatting 270.000 mensen die Papiaments spreken en hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken over het uitsterven ervan. “Papiaments heeft een groot prestige onder de bevolking, heeft een eigen spelling en is volop aanwezig in woord en geschrift.” Jacobs geeft in zijn bijdrage aan Sorosoro een korte linguistische en historische toelichting op het Papiaments.